ІІ регіональна Віртуальна виставка-презентація Сучасні заклади освіти Донеччини — 2014 

  Відділ освіти Амвросіівськоі райдержадміністраціі

Районний методичний кабінет

Амвросіівський ДНЗ №2 «Світлячок».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна майстерність-домінанта

професійноі діі педагога.

 

 

 

З досвіду роботи ДНЗ № 2 «Світлячок»

за темою : «Інноваційний підхід в психолого-педагогічному супроводі дитини з порушеннями мови»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст.

 

1. Педагогічна майстерність-домінанта професійноі діі педагога.

  а) Популяризація ідей та досвіду педагогічноі майстерності у наукових та методичних виданнях, пресі.

 

2. Інноваційний підхід в психолого-педагогічному супроводі дитини з порушеннями мови.

  а) Актуальність проблеми ;

  б) Комплексний вплив педагогів-фахівців на дитину з вадами мови.

 

3. Поширення і використання досвіду педагогічноі майстерності педагогів.

  а) Система роботи педагогів з інноваційних технологій.

 

4. Використання сучасних досягнень педагогічноі і психологічноі наук в професійній майстерності педагогів.

 

5. Функціонування школи сприяння здоров` ю в ДНЗ.

 

6. Висновки і додатки.

  Педагогічна майстерність полягає у тому, щоб відкрити перед кожною дитиною перспективи іі розвитку , щоб в цілому гармонія особистості ставала повноцінною, богатою, неповторною.

  Виховання і навчання невід`ємно пов`язані з умінням впливати на дітей в процесі спілкування педагога, стимулювати активність дітей. Педагог повинен набути досвіду по справжньому , бачити, слухати, мислити, переживати. Таких якостей, умінь прагнуть здобути всі педагоги нашого ДНЗ, які постійно перебувають в творчому пошуку і саморозвитку. Педагоги приймають участь в фахових конкурсах, приділяють увагу популяризаціі ідей та досвіду педмайстерності, друкуються в фахових виданнях, викладають матеріали на сайтах освіти, подають інформацію про виконану роботу в районній газеті ( додаток 1).

  Однією з форм розповсюдження досвіду є проведення районних постійно-діючих семінарів, виступи на педгодинах, педрадах , проведення круглих столів, консультацій, розробка методичних рекомендацій, посібників.

  В нашому ДНЗ функціонують логопедичні групи, тому для нас актуальним завданням сучасноі спеціальноі освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мови є створення оптимальних умов для розвитку та реалізаціі потреб дітей-логопатів та іх соціальноі інтеграціі.

  Нова освітня стратегія змінює мету навчально-виховного процесу, спрямовує зусилля

педагогів на створення кожній дитині сприятливих умов для оволодіння наукою і мистецтвом життя, впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально виховний процес, сприяє подоланню прірви між освітою і життям.

Актуальним завданням сучасноі спеціальноі освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мови є створення оптимальних умов для розвитку та реалізаціі потреб дітей-логопатів та іх соціальноі інтеграціі.

  Добре відомо, що без мовлення не буває людини. Психічні функції та здібності людські форми поведінки , комунікація через мовлення не надані дитині від народження . Вони формуються в перші роки життя під впливом цілеспрямованого виховання, навчання та умов життя в суспільстві.

  Процес розвитку дитини проходить у трьох напрямках: фізичному, когнітивному та психосоціальному. В нормі розвиток у цих трьох напрямках відбувається одночасно та взаємопов’язано. Для нормального розвитку дитини з перших місяців найважливішим є спілкування , у процесі якого малюк може опанувати людське мовлення , що відіграє

головну роль як в діяльності дитини, так і в пізнанні навколишнього світу. Розвиток  — 1 —

мовлення у процесі онтогенезу відбувається паралельно з фізичним і розумовим розвитком. Усі психічні процеси у дитини — сприйняття, пам’ять, увага, мислення, цілеспрямована поведінка – постають за

безпосередньої участі мовлення. У дитини з мовленнєвими вадами без своєчасних корекцій- них заходів може затримуватися темп інтелектуального розвитку. Формування мовлення, патологія або відхилення в розвитку, засоби відновлення мови є об’єктом вивчення логопедії, корекційної педагогіки, неврології а в останній час і медичної реабілітації.

  Мовленнєві дефекти порушують можливість вільного спілкування дитини з іншими людьми. Усвідомлення власної мовленнєвої недостатності зазвичай викликає негативні емоціональні стани: почуття соціальної неповноцінності , страх мовлення, страх переживання. Усе це ставить під загрозу соціальну значимість особистості і сприяє формуванню своєрідних психологічних і патопсихологічних особливостей , що вимагає проведення спеціальної роботи , спрямованої на соціальну адаптацію і дитини.

  Аналізуючи ситуацію , яка сьогодні склалася в системі виховання і навчання дітей , дуже помітним стало кількість дітей, що мають відхилення в мовленнєвому розвитку. Значну частину з таких дітей складають діти 5-6 -річного віку , які не оволодіють в нормативні терміни звуковой культурою мови . У дітей відзначається порушення звуковимови . Такі діти складають основну групу ризику по неуспішності , незважаючи на те , що вони мають повноцінний слух і інтелект . Формування правильної вимови — це складний процес . Дефекти звуковимови самі собою не зникають. Але при сприятливих умовах навчання діти опановують правильною вимовою звуків рідної мови. Адекватні методи , організаційні форми роботи з дітьми , цілеспрямований вплив на дітей- сприяють подоланню наявних у дітей мовних дефектів .

  Усунення мовних порушень у дітей вимагає комплексного підходу, оскільки мовні порушення пов’язані з цілою низкою причин як біологічного, так психологічного та соціального характеру. Ефективність корекційної роботи з дітьми визначається чіткою організацією їх перебування в ДНЗ, правильним розподілом навантаження протягом дня і наступністю в роботі логопеда та інших фахівців дитячого сада.

Комплексний підхід передбачає поєднання корекційно-педагогічної та лікувально-оздоровчої роботи, спрямованої на нормалізацію всіх сторін мовлення, моторики, психічних процесів, виховання особистості дитини і оздоровлення організму в цілому. Необхідна спільна робота лікаря, логопеда, психолога, вихователя, музичного працівника, фахівця з фізичного виховання. Ця робота повинна носити узгоджений комплексний   — 2 —

характер. Як відзначають фахівці, необхідність такої взаємодії викликана особливостями дитячого контингенту, що надходить в ДНЗ. Активно впливаючи на дитину специфічними для кожної дисципліни засобами педагоги будують свою роботу на основі загальних педагогічних принципів. При цьому визначаючи об’єктивно існуючі точки дотику різних педагогічних областей, кожен педагог здійснює своє напрямок не відособлено, а доповнюючи і поглиблюючи вплив інших. Тому, враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини з патологією мови, фахівці нашого ДНЗ намічають єдиний комплекс спільної корекційно-педагогічної роботи, спрямованої на формування і розвиток рухових і мовних сфер.

  Комплексний підхід щодо корекції порушення звуковимови позначений двома аспектами :

1 . Поєднання корекційно -педагогічної та лікувально -оздоровчої роботи , яка спрямована на нормалізацію всіх сторін мовлення , артикуляційної моторики та оздоровлення організму в цілому.

2 . Спільна робота невролога , логопеда , педагога -психолога , вихователів , музичного керівника , та батьків.

  Основна мета корекційної роботи фахівців ДНЗ з дітьми — це розвиток правильної , грамотної мови при підготовці до навчання в школі.

  У рамках комплексного підходу до корекції звуковимови у дітей дошкільного віку використовуються різноманітні системи роботи . І практично кожна система використовує дидактичний принцип від простого до складного.

  Корекційна робота проводиться у таких напрямках:

1 . Медичний вплив ( медикаментозне зміцнення нервової системи) створює сприятливий фон для психотерапії та активної логопедичної роботи .

2 . Психотерапевтичний вплив (проводиться протягом всієї логопедичної роботи). Дитину постійно переконують , що він може , і буде говорити красиво і правильно ; фіксують його увагу на успіхах в мові , обов’язково в присутності дітей , вихователів.

3 . Робота вчителя — логопеда. Корекція порушених звуків здійснюються на протязі регулярного , систематичного курсу занять , з урахуванням вікових особливостей дітей дошкільного віку та терміну корекційної роботи . Індивідуальні заняття будуються відповідно до етапів роботи з виправлення неправильного звуковимови ( підготовчий етап , постановка звуку , автоматизація звуку , диференціація звуків ) .

4 . Робота педагога- психолога спрямована на розвиток емоційно -вольової сфери , вищих психічних функцій , зняття емоційної напруги дітей. На заняттях фахівець

— 3 —

вищих психічних функцій , зняття емоційної напруги дітей. На заняттях фахівець здійснює індивідуальний підхід до кожного вихованця з порушенням мови , контролює мову дітей , робить підбірку ігор та вправ , мовного матеріалу з урахуванням етапу корекції звуковимови .

5 . Робота музичного керівника . Фахівець на заняттях проводить роботу з розвитку фонематичного слуху , розвитку артикуляційної моторики і дрібної моторики рук , активізації уваги ,  вихованню музичного ритму , орієнтування в просторі , що сприятливо впливає на формування немовних функцій у дітей з мовними вадами . На заняттях активно використовуються музично- дидактичні ігри , вправи на розрізнення музичних звуків за висотою , на підстроювання голосів до певного музичного звуку , розспівування на автоматизацію тих звуків , які діти вивчають на логопедичних заняттях з урахуванням етапу роботи . Музичний керівник на заняттях здійснює контроль за мовою дітей. Зміст мовного матеріалу, що використовується на музичних заняттях , сценарії свят і розваг обговорюється з учителем — логопедом.

6 . Робота інструктора з фізичного виховання . На заняттях з фізичного виховання використовує різноманітні вправи та ігри , спрямовані на розвиток ритмування рухів , вміння керувати собою , на зняття загальної скутості , напруги. Діти з порушенням мови соматично ослабленими , фізично невинослівость , швидко стомлюються. Негативно позначається на здоров’ї довге прибування дітей в сидячому положенні. Тому необхідно приділяти серйозну увагу фізичній культурі. Інструктор з фізвиховання проводить на заняттях вправи з розвитку правильного фізіологічного і мовного дихання . Для зняття м’язового тонусу артикуляційного апарату проводить самомасаж. Педагог організовує і проводить вправи на координацію мови з рухом за допомогою рухливих ігор різної складності , здійснює контроль за промовою дітей. На індивідуальних заняттях розвиває моторні навички з використанням пальчикової гімнастики по лексичної темі , підвищує активність , формує ігрові навички , вдосконалює компоненти мови .

  З метою реалізації комплексного підходу в корекції мовного порушення всіх фахівців намічені основні завдання, які включають в себе:

1 . Створення команди однодумців з усіх спеціалістів ( вчителі- логопеда , педагога- психолога , вихователів , музичного керівника , інструктора з фізичного виховання ) та підвищення їх професійного рівня.

2 . Організація корекційно- розвивального середовища , стимулюючої мовленнєвий і особистісний розвиток дитини.

3 . Розробка зошитів взаємодії з фахівцями , побудованих на основі комплексної  — 4 —

діагностики .

  Зошити зв’язку з усіма фахівцями визначили :

— Завдання роботи спеціаліста ( музкерівника , педагога- психолога , інструктора з фізвиховання )

— Рекомендації з корекційної роботи ;

— Перспективне планування з формування фонетичної сторони мови ;

— Приблизні ігри та вправи для кожного фахівця ;

— Список дітей і етап роботи логопеда по звуковимовленню .

  Таким чином , взаємозв’язок динаміки мовного розвитку і пізнавальних процесів дає підставу вважати , що взаємодія всіх учасників освітнього процесу призводить до позитивних результатів ; дана взаємодія ефективно за рахунок координуючої ролі вчителя — логопеда , розробленої системи моніторингу не тільки мовного , але й пізнавального розвитку дітей- логопатів .

  Все це дозволяє дітям набагато легше адаптуватися в наступному етапі освіти — початковій школі . У своїй практиці ми зіткнулися з тим , що для дітей з важкими порушеннями мови педагогічні методи впливу не завжди ефективні. Тому ми в нашому ДНЗ використовуємо інноваційні технологіі, спрямовані на зростання корекційно-розвиваючоі роботи в умовах ДНЗ.

  Інноваційні технології — це впроваджені , нові , що володіють підвищеною ефективністю методи та інструменти , прийоми , які є кінцевим результатом інтелектуальної діяльності педагога .

  Стосовно до педагогічного процесу , інновація означає введення нового в цілі, зміст , методи і форми освіти , організацію спільної діяльності педагога і дитини. Основним критерієм інноваційності технології є підвищення ефективності освітнього процесу за рахунок її застосування.

  Будь-яка інновація , використовувана в педагогічній практиці , відноситься до так званих мікроінновацій , оскільки її використання не змінює базисну організацію педагогічноі допомоги , а лише локально модифікує її методичну складову

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

— арт — терапевтичні технології ;

— сучасні технології логопедичного і пальцевого масажу;

— сучасні технології сенсорного виховання ;

— телесноориентированной техніки;

— Су — Джок — терапія;

— 5 —

— інформаційні технології

— застосування східних мудрів.

  У своїй роботі ми широко стали використовувати види арт- терапії.

ВИДИ АРТТЕРАПІІ:

музикотерапія ( вокалотерапія , гра на музичних інструментах ) ;

ізо- терапія (нетрадиційні техніки малювання ) ;

кінезітерапія ( танцтерапія , тілесно- оріетірованная терапія , Логоритміка , психогімнастика )

 казкотерапія ;

мнемотехніка ;

креативна игротерапия ( пісочна терапія).

ЕЛЕМЕНТИ МУЗИКОТЕРАПІІ :

  Корекційні завдання :

нормалізація нейродинамічних процесів кори головного мозку , нормалізація біоритму ;

стимуляція слухового сприйняття ( активізація правопівкульних функцій);

поліпшення загального стану дітей ;

поліпшення виконання якості рухів (розвиваються виразність , ритмічність , плавність ) ;

корекція та розвиток відчуттів , сприйнять , уявлень ;

стимуляції мовної функції ;

нормалізація просодичною сторони мови ( тембр , темп , ритм , виразність інтонації ) ;

формування навичок словотворення ;

формування складової структури слова

ТЕХНІКИ ІЗО — ТЕРАПІЇ:

використовувані для розвитку мови :

« Кляксографія » ;

пальцевая живопис ( лексична тема;)

малювання мягкотехним папером ;

малювання жорстким напівсухим пензлем

малювання на манці ;

техніка малювання листям , паличками , камінчиками і т.п. ;

техніка отпечативанія ватою ;

техніка « відбиток пробками » ;

малювання долонями — 6 —

ТІЛЕСНООРІЄНТОВНІ ТЕХНІКИ :

розтяжки — чергування напруження і розслаблення в різних частинах тіла , нормалізують гіпертонус і гіпотонус м’язів ;

вправи для релаксації — сприяють розслабленню , самоспостереженню , спогадами подій і відчуттів і є єдиним процесом ;

дихальні вправи — ​​покращують ритміку організму , розвивають самоконтроль і довільність .

КІНЕЗЕОЛОГІЧНІ ВПРАВИ :

це комплекс рухів , що дозволяють активізувати міжпівкульний вплив на мозок;

розвивають мозолисте тіло ,

підвищують стресостійкість ,

покращують розумову діяльність ,

сприяють поліпшенню пам’яті й уваги.

Вправи типу « Кулак — ребро — долоня » , « Зайчик — колечко — ланцюжок » ,

« Зайчик — коза — вилка » та ін

ПАЛЬЦЕВИЙ МАСАЖ

масаж долонних поверхонь кам’яними , металевими або скляними різнокольоровими кульками ;

пріщепочний масаж;

масаж горіхами , каштанами ;

масаж шестигранними олівцями ;

масаж чотками ;

масаж трав’яними мішечками

масаж камінням ;

масаж приладами Су- Джок терапії.

  Перебуваючи на кордоні дотику педагогіки , психології та медицини , логопедія використовує у своїй практиці , адаптуючи до своїх потреб , найбільш ефективні нетрадиційні для неї методи і прийоми суміжних наук , що допомагають оптимізувати роботу вчителя — логопеда.

  Основним критерієм « інноваційності » технології є підвищення ефективності освітнього процесу за рахунок її застосування. В своій практиці ми широко використовуємо різні нетрадиційні прийоми масажу .

Але для проведення професійного масажу необхідні не тільки медична освіта , але і спеціальні умови. А допомога фахівця з деяких причин доступна не всім нужденним. На — 7 —

щастя , крім традиційних методів масажу , існує ряд прийомів , які також дозволяють досягти позитивної динаміки в корекційної практиці . Нашу увагу привернув самомасаж з використанням нетрадиційних прийомів , так як його використання доступне в умовах дошкільного закладу. Враховуючи нескладність виконання і відсутність протипоказань , самомасаж можна проводити багаторазово протягом дня , включаючи в різні режимні моменти , а також після ранкової гімнастики , денного сну і в логопедичні заняття .

  Ми поставили перед собою мету і визначили завдання .

  Мета: Підібрати і впровадити в практику нетрадиційні прийоми масажу у дошкільнят .завдання:

  — Вивчити медико -педагогічну літературу з цікавої для нас теми.  — Підібрати ефективні та доступні прийоми самомасажу для корекційної роботи з дітьми дошкільного віку і скласти план заходів по цій темі.

  — Провести знайомство педагогів і батьків з основними прийомами розвиваючого масажу.

  Найважливішою умовою ефективної корекційної роботи з дітьми , є створення умов, що викликають позитивні емоції. У цьому випадку величезну допомогу надають ігрові вправи і використання різних підручних матеріалів , які ми підбираємо залежно від лексичної теми . Наприклад , вивчаючи тему « Одяг» , нам підійдуть білизняні прищіпки для масажу пальців рук , а при вивченні теми «Транспорт» для самомасажу кистей рук і передпліч можна використовувати маленькі іграшкові машинки.

  Підручні матеріали , використовувані при нетрадиційних прийомах масажу.

 «Сухий» басейн .

Ігри в «сухому» басейні сприяють психоемоційному розвитку дитини. Діти відчувають надзвичайне задоволення і радість , занурюючи свої долоні в безпечні «хвилі ». Наповнити такий басейн можна намистинками , насінням різних рослин , річковим піском , горіхами , крупою , дрібної річковою галькою і т. д. У ньому можна малювати доріжки , знаходити різні предмети на дотик або розсортувати квасоля і горох для зимуючих птахів.

 Різні за жорсткості зубні і одежні щітки використовуються для масажу кистей рук та передпліччя .

Прищіпки застосовуємо для пальчикового масажу.

Рукавиці з різних видів тканини.

Іграшкові машинки.

Ребристі і гладкі олівці.

Гудзики

— 8 —

Папір різної фактури. Мнучи папір у грудочки і катаючи їх між долонями , можна « ліпити сніжки великі і маленькі» , а потім розгладити зім’яті в кульки аркуші паперу з контурними зображеннями.

Пластилін.

Різні види м’ячів і масажних кульок.

Клубки ниток , намиста .

  Під час проведення масажних вправ доцільно використовувати забавлянки , чистомовки , вірші.

  Останнім часом в своїй практиці широко використовуємо методи Су-джок терапії.

Однією з нетрадиційних логопедичних технологій є Су-Джок терапія. В перекладі з корейської мови Су означає кисть, Джок – стопа. Таким чином, Су Джок терапія – це метод лікування з використанням кистей та стоп. В будові кисті та стопи проявляється дивовижна погожість на будову тіла людини. В тілі людини можна виділити тулуб і п’ять частин тіла, які виступають – голову з шиєю і чотири кінцівки. Дивлячись на свою кисть, ми бачимо, що кисть також складається з долоні та п’яти частин, які виступають – пальців.

 Нетрадиційні методи впливу в роботі педагогів стають перспективним засобом корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають порушення мовлення.

 Ці методи терапії належать до числа ефективних засобів корекції, які все частіше застосовують в спеціальній педагогіці та допомогають досягненню максимально можливих успіхів у подоланні мовленнєвих труднощів дітей дошкільного віку. На фоні комплексної логопедичної допомоги нетрадиційні методи терапії оптимізують процес корекції мовлення дітей логопатів та сприяють оздоровленню всього організму дитини.

Ефект їх застосування залежить від компетенції педагога. Вміння використовувати нові можливості, включати дієві методи в систему корекційно-розвивального процесу, створюючи психо-фізіологічний комфорт дітям під час занять, який передбачає «ситуацію впевненості» їх в своїх силах. Крім того, альтернативні методи та прийоми допомагають організовувати заняття цікавіше та різноманітніше. Таким чином, терапевтичні можливості нетрадиційної медицини сприяють створенню умов для мовленнєвого висловлювання та сприймання.

На сьогоднішній день методів нетрадиційного впливу відомо чимало. Поряд із пальчиковими іграми, мозаїкою, штриховкою, ліпкою, малюванням в логопедичних цілях   — 9 —

можна і потрібно використовувати Су Джок терапію – це висока ефективність, безпечність та простота, найкращий метод самодопомоги, який існує на сьогоднішній день. За допомогою шариків («їжачків») та кілець зручно масирувати пальці в цілях благотворного впливу на весь організм. Це дозволяє збільшити потенціальний енергетичний рівень дитини, збагачує його знання про власне тіло, розвиває тактильні відчуття.

  Су Джок терапія ставить перед собою такі цілі:

— нормалізувати м’язевий тонус;

— опосередковано стимулювати мовленнєві зони в корі головного мозку.

  Су Джок терапія – останнє досягнення східної медицини. Цим може опанувати кожна людина і, не звертаючись до лікаря і медикаментів допомогти собі та своїм близьким. Системи відповідності всіх органів тіла на стопах і кистях, це «дистанційне керування», створене для того, щоб людина могла підтримувати себе в стані здоров’я за допомогою впливу на певні точки.

  Дослідження невропатологів, психіатрів та фізіологів показали, що морфологічне і функціональне формування мовленнєвих зон кори головного мозку здійснюється під впливом

 кінестетичних імпульсів, які надходять від пальців рук. Тому Су Джок терапія активує розвиток мовлення дитини.

 Ефективність застосування нетрадиційних методів терапії багато в чому залежить від їх поєднання з традиційними засобами корекції. В процесі такого поєднання дитина поволі поступово опановує необхідними мовними навичками і вміннями.

Отже, актуальність використання масажера Су Джок в логопедичної корекції у дошкільників з мовними порушеннями полягає в тому, що:

  — По-перше, дитина-дошкільник дуже пластична і легко навчається, але для дітей з мовленнєвими порушеннями характерна швидка стомлюваність і втрата інтересу до навчання. Використання масажера Су Джок викликає інтерес і допомагає вирішити цю проблему;

  — По — друге, дітям подобається масажувати пальці і долоньки, що робить благотворний вплив на дрібну моторику пальців рук, тим самим, сприяючи розвитку мовлення.

  Прийоми роботи Су — Джок масажером:

1. Масаж спеціальною кулькою. Оскільки на долоні знаходиться безліч біологічно активних точок, ефективним способом їх стимуляції є масаж спеціальною кулькою.   — 10 —

Кулькою дити впливають на пальчики, кисті, долоньки рук, прокочуючи його між ними. У дитини підвищується тонус м’язів, відбувається приплив крові до кінцівок. Внаслідок цього відбувається поліпшення дрібної моторики та чутливості кінцівок дитини.

2. Масаж еластичним кільцем. Пружинні кільця надіваються на пальчики дитини і прокочуються по них, масажуючи кожен палець до його почервоніння і появі відчуття тепла. Цю процедуру необхідно повторювати кілька разів на день. За допомогою куль — «їжачків» з колечками дітям подобається масажувати пальці і долоньки, що робить благотворний вплив на весь організм, а також на розвиток дрібної моторики пальців рук, тим самим, сприяючи розвитку мовлення.

  Приклади вправ, які використовують в логопедії з кільцями Су Джок

Пальчикова гра «Черепаха» (у дітей в руках Су Джок).

Опис: вправа виконується спочатку на правій руці, потім на лівій.

Йшла велика черепаха

І кусала всіх від страху,

(діти катають Су Джок між долонь)

Кусь, кусь, кусь, кусь,

(Су Джок між великим пальцем і іншими, які дитина тримає «щіпкою». Натискають ритмічно на Су Джок, перекладаючи з руки в руку).

Нікого я не боюся

(діти катають Су Джок між долонь).

Пальчикова гра «Їжачок»

Опис: вправа виконується спочатку на правій руці, потім на лівій.

Їжачок ти, їжачок

Не боюсь я гілочок.

Він поколить нам долоньки —

З ним пограєм взалюбки.

М’яч-їжак ми візьмемо, (підкидаємо м’ячик вгору)

Покатаємо, потремо. (прокатує між долоньок)

Вгору кинемо, спіймаєм, (знову підкидаємо м’ячик)

Голочки перерахуємо. (пальчиками мнемо голки м’ячика)

Пустим їжачка на стіл, (кладемо м’ячик на стіл)

І пограємо із ним (ручкою притискаємо м’ячик)

Трішки покатаємо … (катаємо м’ячик)

— 11 —

Й ручку поміняємо (міняємо руки)

  Масаж дозволяє активізувати міжпівкульну взаємодію, синхронізувати роботу обох півкуль мозку. Їх зміст і ритм максимально наближені до характеру самого руху, щоб у дитини виникав конкретний образ. Спочатку діти виконують вправи мовчки, за зразком, потім, у міру формування правильної вимови, проговорюють текст. Пізніше вони вимовляють тексти самостійно.

  Масажувати треба не тільки кінчики пальців, а всю поверхню долоні. Це можуть бути кругові рухи кульки між долонями, перекочування кульки від кінчиків пальців до основи долоні, обертання кульки кінчиками пальців, стискання кульки між долонями, стискання і передача з руки в руку, підкидання кульки з подальшим стисненням між долонями і т.д.

  Форми роботи з використанням масажера Су Джок різноманітні і застосовуються в логопедичної практиці при виконанні пальчикової гімнастики, автоматизації звуків, звукового та складового аналізу слів, вдосконаленні лексико — граматичних категорій, розвитку пам’яті та уваги.

1. Пальчикова гімнастика у віршах із застосуванням Су-Джок кульки — унікальний засіб для розвитку мовлення дитини. Діти люблять грати кулькою з колючками. Прокочуючи його між долонями, вони масажують м’язи руки. Діти повторюють слова і виконують дії з кулькою у відповідності з текстом:

Я м’ячем круги катаю,

Взад — вперед його ганяю.

Їм погладжу я долоньку.

Ніби струшую капельку,

І затисну його трішки,

Як стискає лапу кішка,

Кожним пальцем м’яч притисну,

Маю вправу я корисну.

  При масажі пальців еластичним кільцем, діти по черзі надягають масажні кільця на кожен палець, спочатку на правій потім на лівій руці, промовляючи вірш пальчикової гімнастики

Пальчикова гра «Хлопчик-мізинчик»

Опис: вправа виконується спочатку на правій руці, потім на лівій.

— Хлопчик-мізинчик,

-12-

Де ти був?

(надягаємо кільце Су Джок на великий палець)

— З цим братиком в ліс ходив,

(надягаємо кільце Су Джок на вказівний палець)

 -З цим братиком борщ варив

(надягаємо кільце Су Джок на середній палець)

-З цим братиком кашу їв,

(надягаємо кільце Су Джок на безіменний палець)

-З цим братиком пісні співав

(надягаємо кільце Су Джок на вказівний палець).

 2. Автоматизація поставлених звуків.

  Щоб процес масажу не здався дітям нудним, використовується віршований матеріал, і одночасно з масажним ефектом відбувається автоматизація поставленого звука в мовленні. При роботі з певним звуком під час масажу, проговорюється відповідно цього звука вірш. І крім впливу на зони відповідності і масажного ефекту, що впливає на розвиток дрібної моторики, які в сукупності стимулюють мовленнєвий розвиток, відбувається автоматизація поставленого звука в мовленні.

  Дитина по черзі надягає масажне кільце на кожен палець, одночасно промовляючи вірш на автоматизацію поставленого звука

На правій руці:

Цей малюк-Іллюша, (на великий палець)

Цей малюк-Ванюша, (вказівний)

Цей малюк-Альоша, (середній)

Цей малюк-Антоша, (безіменний)

А меншого малютку звуть друзі Мішутка . (мізинець)

На лівій руці:

 Це маля-Танюша, (на великий палець)

Це маля-Ксюша, (вказівний)

Це малятко-Маша, (середній)

Це малятко-Даша, (безіменний)

А меншу звуть Наташа, (мізинець)

3. Використання Су-Джок кульок при вдосконаленні лексико-граматичних категорій.

-13-

Вправа «Один-багато». Педагог котить «чудо-кульку» по столу дитині, називаючи предмет в однині. Дитина, спіймавши долонею кульку, відкатує її назад, називаючи іменники в множині.

Подібно проводяться вправи «Назви ласкаво», «Скажи навпаки».

При використанні Су Джок кульок для розвитку пам’яті та уваги діти виконують такі інструкції: одягни колечко на мізинець правої руки, візьми кульку в праву руку і заховай за спину і т.д.; дитина закриває очі, дорослий надягає кільце на будь-якій його палець, а той повинен назвати, на який палець якої руки надіто кільце.

4. При проведенні звукового аналізу слів використовуються масажні кульки трьох кольорів: червоний, синій, зелений. За завданням педагога дитина показує відповідну по значенню звуку кульку.

5. Використання кульок при вдосконаленні навичок вживання прийменників. На столі коробка, за інструкцією педагога дитина кладе кульки відповідно: червона кулька — в коробку; синій — під коробку; зелений — близько коробки; Потім навпаки, дитина повинна описати дію дорослого.

6. Використання кульок для складового аналізу слів. Вправа «Поділи слова на склади»: Дитина називає склад і бере по одній кульці з коробки, потім рахує кількість складів.

  Це лише деякі приклади використання Су Джок масажера в нашій роботі.

 Отже, застосування Су Джок масажерів в роботі сприяє створенню функціональної бази для переходу на більш високий рівень рухової активності м’язів і можливості для оптимальної мовленнєвої роботи з дитиною, підвищує фізичну і розумову працездатність дітей.

Хочеться відзначити що , педагог , який використовує у своїй практиці нетрадиційні прийоми масажу , повинен знати види і прийоми масажу , а також розуміти його необхідність і значимість. Тому нами було проведено кілька консультацій та практикумів на теми: «Масаж — як

  одна з умов нормалізації мовної моторики » , «Види масажу ». Їх метою було ознайомлення і запрошення до співпраці дорослих , які зацікавлені в оздоровленні дітей.

  Пропоновані прийоми масажу доступні кожному і при систематичних заняттях логопеда , вихователів та батьків дають хороший результат.

Було відмічено , що регулярне використання нетрадиційних прийомів масажу, у мовних дітей значно поліпшується мовна моторика. А особистісно — орієнтований підхід в роботі з дитиною сприяє поліпшенню пам’яті й уваги , підвищує працездатність , нормалізує стан нервової системи , усуває стреси , знижує рівень стомлюваності. Також значно -14-

поліпшується соматичний стан цих дітей , тобто відбувається мобілізація захисних сил організму , що призводять до нормалізації його функцій при самих різних його порушеннях , у тому числі і мовних. І ще один позитивний момент — це поліпшення комунікативних функцій дітей Вони стають більш вільними у спілкуванні з однолітками і дорослими.

  Таким чином , в результаті проведеної роботи можна стверджувати , що нетрадиційні прийоми масажу прості, доступні , ефективні, не мають вікових кордонів , тому ми рекомендуємо використання нетрадиційних прийомів масажу всім педагогам.

  Основною формой навчання дошкільників в процесі організованоі пізнавальноі діяльності було і залишається заняття. Педагогів нашого колективу заінтересували бінарні заняття. На наш погляд технологія дуже ефективна, саме для мовленнєвих груп. Ми стали розробляти і застосовувати заняття в логопедичних групах, саме в цих групах ці заняття виявились найбільш ефективними, не дивлячись на своі особливості порівняно з традиційними заняттями логопедичного профіля. Для нас бінарні заняття-це нестандартна форма навчання, творчость двех педагогів, яка перерастає в творчий процес у дітей. Чому? Тому, що вивчення якоїсь проблеми на грані двох наук — це завжди цікаво, такий вид діяльності викликає високу мотивацію. А не чи це головне — захопити дошкільників , спровокувати творчий пошук?

  Іноді задаємося питанням, чому вихованці ДНЗ, знаючи певний матеріал, часто не

 можуть відповісти на знайомі їм питання, сформульовані трохи по іншому? Що потрібно для того, щоб діти змогли легко активізувати свої знання?

  Визначимо головні передумови успішного проведення бінарного заняття .

  1 . Використання новітніх технологій педагогічного та психологічного керівництва дитячим колективом .

  2 . Викладання матеріалу логічними частинами одним або двома педагогами одночасно в рамках однієї теми .

  3 . Збереження тісного контакту з дитиною та її почуття невідкладної допомоги з боку дорослого.

  4 . Підносити матеріал різним способом різними педагогами і порізному формулювати питання . Так знімається « Рефлекс одного питання — однієї відповіді » (він полягає в тому , що дитина відповідає часто тільки тому педагогу до якого звик і на зазвичай сформульоване питання ) , і тому збільшується ефективність корекції спілкування.

  Професійна взаімодія дає чуттєвий результат.

  В закладі функціонує школа сприяння здоров`ю. Дбаючи про збереження і формування

-15-

здоров`я вихованців ми застосовуємо в своій практиці таку нетрадиційну методику — як східні мудри. Мудра ( з санскрипту ) — це особливе положення рук, що відновлює порушення в енергоінформаційному обміні шляхом впливу на енергетичні потоки в нашому організмі. Крім того мудри, позитивно впливають на розвиток мислення, мовлення, а також дрібноі моторики рук. В роботі з вихованцями ми використовуємо мудри як наступний етап після пальчиковоі гімнастики. Відомо,що людина має так звані енергетичні канали. Виконуючи мудри, ми ніби замикаємо чи підсилюємо роботу цих каналів як усередині, так і навколо себе, тож за допомогою мудрів ми певним чином коригуємо нашу ауру. Отже наше тіло складається з п`ів — земля, вода, повітря, вогонь і ефір. Ці п`ять елементів також формують космос. Ці п`ть елементів співзвучні функціям нашого тіла.

  П`ять пальців відповідають за ці п`ять елементів:

  1 палець — великий — вогонь

  2 палець — вказівний — повітря

  3 палець — середній — ефір

  4 палець — безіменний — земля

  5 палець — мізинець — вода

  Навчити дітей складати пальці в цілительні фігурки нескладно. Треба лише пам`ятати про те, що для ефективного впливу кожноі мудри необхідно не просто механічно скласти пальці, а перш за все, сконцентрувати думки. Отже, слід прибрати всі чинники, що заважають процесу зосередження і негативно впливають на організм,- зайвий шум, занадто яскраве освітлення, неприємні кольори та запахи. Мудри треба виконувати сидячи, повернувшись обличчям на схід, по 5 — 10 хвилин 3 рази на день. Усі вправи виконуються спокійно, без найменшого напруження м`язів, не додаючи зусиль. Робота проводиться підгрупами і індивідуально, враховуючи індивідуальні і вікові можливості дітей.

  Дошкільний вік є найбільш важливим для формування рухових навичок і фізичних якостей. Рух є потребою дитячого організму і пов`язанний перш за все з діяльністю центральноі нервовоі системи. Завдяки м`язовому напруженню, що чергується з рослабленням, вища нервова діяльність дітей не тільки нормалізується, але й помітно активізується,

 підвищується здатність до концентраціі, активізаціі уваги. Педагоги нашого ДНЗ направляють всі зусилля на пошук шляхів вдосконалення руховоі активності дітей. На всіх статичних заняттях поєднуємо інтелектуальну діяльність з руховою. У дітей з

-16-

проблемами мовного розвитку спостерігається несформованність великоі моторики. Тому саме для мовленнєвих груп адаптували програму «Фітбол-гімнастика» в дитячому садку під редакцією А.В. Казанськоі, Є.Ю. Пікалєва. Заняття з фітболами сприяють корекціі не тільки психомоторного, але й мовленнєвого, емоційного, а також загального фізичного розвитку.

  У комплексному розв`язанні задач формування активності дуже доречні логоритмічні заняття, вправи та ігри. Музично-логоритмічні вправи, ігри, танцювальні композиціі ми активно використовуємо не лише на заняттях з фізкультури, а й під час проведення ранковоі гімнастики, спортивних свят і розваг.

  Щоб досягти чуттєвого результату повинні бути задіяні всі ланки педагогічного процесу. Тому активно взаємодіємо з сім`єю. Щоб втілювати інноваційні технологіі ставимо завдання по роботі з батьками:

  — формувати у батьків правильне розуміння мети інноваційних заходів для дітей;

  — дотримувати єдності педагогічних впливов на дитину в ДНЗ і сім`і, просвіта батьків та залучення іх до педпроцесу.;

  — ознайомлення батьків з інноваційними технологіями, які впроваджують педагоги ДНЗ;

  -демонстрація результатів навчально-виховноі роботи в ДНЗ, здобутків дітей в усіх сферах розвитку.

  Таким чином, результатом використання традиційних і інноваційних технологій в роботі з дітьми з вадами мовлення є показник рівня розвитку мови. За результатами ПМПК показники звуковимови дітей значно покращілись. Інноваційні методи впливу належать до числа ефективних засобів у корекції і допомагають досягненню максимально можливих успіхів в подоланні мовних труднощів у дітей дошкільного віку. На тлі комплексної психолого-педагогічної допомоги інноваційні методи, не вимагаючи особливих зусиль, оптимізують процес корекції мовлення дітей і сприяють оздоровленню всього організму дитини.

 

 

 

 

 

 

 

-17-

Література:

 1 . Акименко В.М. Нові логопедичні технології: навчально- метод . посібники. — Вид. 2 -е. — Ростов н / Д : Фенікс , 2009 .

2 . Селезньова Т.А. , Шачкова О.С. Використання нетрадиційних методів прийомів масажу в логопедичної практиці . http://fe1

 3. Аммосова Н. С. Самомасаж рук при підготовці дітей з мовними порушеннями до школи: Логопед , № 6 , 2004 . — С.78 -82 .

4 . Крупенчук О.І. Уроки логопеда : Пальчикові ігри / Крупенчук О.І. — Літера , 2008 — С. 32 .

5 Новиковская О. А. Розум на кінчиках пальців : веселі пальчикові ігри / О.А. Новиковская — М. АСТ , 2007 С. 94

6 Османова Г.А Нові ігри з пальчиками для розвитку дрібної моторики : Популярна логопедія / Османова Г.А — КАРО , 2008 — С. 160

7 Пак Чже Ву Питання теорії та практики Су Джок терапії : Серія книг по Су Джок терапії / Чже Ву Пак — Су Джок Академія , 2009 — С. 208

8 . Свєтлова І. Розвиваємо дрібну моторику. — М. , 2002 . — С. 72stival.1september.ru/articles/603054 /

9. В. Обиденна, А. Прокопенко, С Рум`нцева — Цілющі мудри.

 

10. С. Крутов — «Йога пальців».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-18-


Страницы: 1 | 2 | Весь текст
Яндекс.Метрика